Cài đặt

Không dùng Vray 3.0 & 3Ds Max 2015 - bạn sẽ rất tiếc


Bạn sẽ tiếc khi không chuyển lên dùng 3Dsmax 2015 

cài đặt vray 3.0 cho 3Ds max, phiên bản mới nhất, 3ds max căn bản render


1. Bản setting Vray mới rất dễ sử dụng
2. Vật liệu tạo sẵn tiện lợi
3. Chế độ hiển thị bề mặt của 3Dsmax 2015 đã không còn bị lỗi như từ 2010 đến 2014 ( max 2015 tương tự max 2009max 9)
4. Chế độ đặt người, và gán đối tượng tự do trên bề mặt rất lợi hại trong nội thất.


Bạn sẽ không cần phải hiểu nhiều về Vray nhưng vẫn có thể cho ra tấm ảnh như thật. Với những cập nhật sáng giá.

File cài đặt:
Vray 3.0 cho Max 2015

About 3dsmax.vn Team

Cộng đồng 3DsMax kiến trúc Việt Nam
Powered by Blogger.

Chat với 3DsMax