Texture

650 TEXTURE WOOD - Mapping chất lượng cao (Full)

Thư viện texture wood đầy đủ nhất cho anh em. Bộ này có thể dùng cho mọi bề mặt gỗ.

texture wood chất lượng cao

Link: Wood Mapping 3Dsmax
Pass: 3dsmax.vn

About 3dsmax.vn Team

Cộng đồng 3DsMax kiến trúc Việt Nam
Powered by Blogger.

Chat với 3DsMax