Texture

STONE MAPPING -Texture chất lượng cao dành cho 3DsmaxVray

Đây là bộ đá ốp chân tường kích thước lớn. Stone Texture với dung lượng cao dành co việc render 3DsMax và Vray
Bộ stone texture mapping chất lượng cao 3Dsmax Vray
Link: https://www.fshare.vn/file/E6BTUL3FMIGF

About 3dsmax.vn Team

Cộng đồng 3DsMax kiến trúc Việt Nam
Powered by Blogger.

Chat với 3DsMax